THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Bhutan - Vùng đất hạnh phúc

Du lịch Bhutan - Vùng đất hạnh phúc

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 49,500,000 49,500,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi trở lên) x 49,500,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 14,900,000 0 vnđ
Mùa cao điểm tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11 x 4,000,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 49,500,000 vnđ

Du lịch Bhutan - Vùng đất hạnh phúc Du lịch Thụy Điển
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% -