THÔNG TIN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Du lịch Malaysia - Khám phá Kota Kinabalu

Du lịch Malaysia - Khám phá Kota Kinabalu

Còn nhận khách Khởi hành: Hàng ngày
Người lớn (từ 12 tuổi trở lên) x 11,990,000 11,990,000 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 11,990,000 0 vnđ
Trẻ em (từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi) x 9,600,000 0 vnđ
Trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) x 3,600,000 0 vnđ
Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) x 960,000 0 vnđ
Tổng cộng : 11,990,000 vnđ

Du lịch Malaysia - Khám phá Kota Kinabalu Du lịch Thái Lan
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% -