VISA NHẬT BẢN

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NHẬT BẢN TIẾP NHẬN HỒ SƠ CẤP VISA TỪ ĐẦU THÁNG 10/2020 !
Từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản. LSQ Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp các loại visa sau:
1. Visa thương mại, công tác
2. Visa lao động, lưu trú dài hạn...
3. Vợ/chồng người Nhật Bản hoặc Vợ/chồng người vĩnh trú...
Để ngăn ngừa dịch Covid lây lan, LSQ Nhật Bản tạm thời chỉ nhận hồ sơ thông qua Đại lý ủy thác.
CÔNG TY DU LỊCH ALODULICH là Đại lý ủy thác chính thức của Tổng Lãnh sự Nhật Bản để nhận hồ sơ. visa-nhat-900-452-14102020-133423.jpg

VISA NHẬT BẢN Du lịch An Giang
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% - vé tàu giá rẻ - giá vé máy bay